Mantralaya-998

(The importance of TEERTHHA PRABANDHA)

Date : Aug 5 2022

Background

Dear Devotees : Namaskara.

||SRI MANNMOOLARAMASTU MANNMATHE MOOLAMAHASAMSTHHAANA SRI RAYARAMATHE||
||GAGAWHARA SRI JAITEERTHA GURUBHYO NAMAHA||
||ADHIDAIVA KARUNI MANTRALAYA SRI RAGHAVENDRATEERTHA GURUBHYO NAMAHA||
||OM SRI RAGHAVENDRAAYA NAMAHA|||

The kind cordial relation and the devotion  of Mantralaya Rayaru and Sri Krishna Devaru

SRI RAMAARCHAA POOJYATE YENA TASMIN VAASAM YAN MAE AKALPAYAAD VYASADEVAHA
KARMANDEENDRAHI YEVA POOJAA API KLURPTAA TSMAAT SAAHAM TESHU NITYAM VASAAMI

Sri MoolaRamadevara Pratimeya Yaaru Poojiparo
Anthhavarali Sri Vidyalaxmiya Nitya Sannidhaana
Adoo Ashta Laxmiyara Sametha!
Sri MoolaRamara Pooje Sanyasigale Maadabelkemba Niyama
Sri Mat Vedavyasadevare Maadiharu
Adakaagi Sweekarisu Sanyasa Yendu Sri Vidyalaxmi
Sri Venkataryaranu Aagrahisidalu

The importance of TEERTHHA PRABANDHA and the greatness of SaShareera Brindavana Pravesha of Bhaavee Sameera Sri Vadirajateertharu &Sri Raghavendrateertharu are described in Mantralaya(998).

Meaning

Mantralaya Sri Raghavendrateertharu’s  devotional pride, love  and the concern of  Dwaita Siddhanta of  our  Jagadguru Sri MannMadhwaryaru  was  not only  Preaching and teaching (Paathha Pravachana). But also did the Saahitya Seva through the Granthha Rachana of Teeka Tippanee - Vyakhyyana - Vrutti Vivrutti simplified to the convenient of the Satvika readers - easily understandable. Even the Teeka of  our Sri Jaiteertha  Teekakrutpadaru  of our  Sri Acharyaru’s ANUVYAKHYAANA also simplified as PARIMALA! Also wrote independent works Praataha Sankalpa Gadya, Bhaata Sangraha etc. There are  more than 47 Granthhas of SAARASWATA SEVA is really amazing!

SAMAAPTAYE SANKHYAAVAT SUKHADAAM DASHOPANISHADAAM
VYKHYAAM SAMAAKHYAAN MUDA

The sentence of Sri Appanacharyara Vaakyave is a great Witnees (Pratyaksha Saakshi)!  Rayaru has taken great pains, day in and day out. Without taking rest with a cool mind and heart, great Sadaachaari  our Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertharu completed this great task. Never took the help of anybody. ONLY GODDESS SARASWATI  ABUNDANTLY BLESSED. BLOSSOMED IN PRATIBHHA & GNYANA PAANDITYA OF OUR RAYARU. There is no meaning shouting the shlogans  of Sri Harisarvottama and Sri Vayujeevottama  with a mere show Dambhaachaara-  Prachaara. Sri Hari Sri Vayu Sri GuruMadhwaru highly Pleased to this Seva.

SATYA DHARMA RATA SRI RAGHAVENDRATEERTHARU Our Mantralaya Prabhugalu attained

Sri Vayu devara Purnaanugraha of Sri Harisarvottama and Sri Vayujeevottama. There are only two Divine Sants who have entered  Sashareera Brindavana.  Paramahamsa  Bhaavee Sameera Sri Vadirajateertharu in Sode is the first and Sri Vayu Aavesha Sri Raghavendrateertharu in Mantralaya is the second. Both have acquired the Paramaanugraha of Sri Hari Sri Vayu Sri GuruMadhwaryaru.

IVARIBBARA MAHIME PAANDITYA PRATIBHE APAARA AGAADHA

Bhaavee Sameera Sri Vadirajateertharu completed 105 Punya Teerthha Kshetras  and availed the Pratyaksha Darshana. Highly impressed to the  nature’s atmosphere and the  panorama. Practically recorded   the Swaanubavava in TEERTHHA PRABANDHA Granthha. Mahamahima Punyachetanaru travelledb throughout the length and the breadth during his Bhaarat Yaatraa like a Maalaakaara  Pradakshina Sri BhaaveeSameeraSRI Vdirajateerth  began the Yaatraa from  Udupi and concluded in Badareekshetra. Samaaropa Sampannavayetu!  In TEERTHHA PRABANDHADA in total  there are 234 Shlokas UttaraPrabandhadal 46 Shlokagalu Dakshina Prabandhadali 47 Shlokas Purvaprabandhada 43 shlokas   Paschima Prabandhadali 99 Shlokas. Personally visited and immensely satisfied. Really   Punyateerthharu  and Dhanyatmaru  is our Sri BhaaveeSameera Sri Vadirajaswamiji Sri Vyasarajateertha Guru Anugraha, Sri Haribala Sri Hanumabala   made the toughest yaatra  easily this his amazing YAATRA In the Purvaprabandha  mentioned GAJAGAWHARA  ANEGUNDI OUR  6th YATIVARYA SRI JAITEERTHA TEEKAKRTAPAADARU’S  MOOLA VRUNDAVANA and availed the Pratyaksha Darshana. Parama Viraagi  Sri Jaiteertharau liked very much the immense serene and profound silence  immense  atmosphere as per Sri Jaiteertharu’s taste. Also visited Sri Jaiteertharu’s Guru Sri Akshobhyateertharu’s Moolavrundavana  in the fort of Meghanathapura (  now Malakheda). Sri Vadirajateerthara TEERTHHA PRANBANDHA GRANTHHAVA is  so important that all Maadhwas and the Sudha Pandits  have to study compulsorily.  Suppose  ithere is no  TEERTHHA PRABANDHA GRANTHHA Weall  would have been  kept in blind darkness of not  knowing the reality of our great punyakshetras.

PUNYAKSHETRAGALA NAIJA STHHITI THIHAASA Tiliyuttiralilla
Naavella Chiraruni Sodeya Maadhwa Mahamuni Bhaavee Sameera
Sri Vadirajateertharige Chiraruni!

We are all grateful and highly indebted to our Sode Maadhwa Mahima Bhaave Sameera Sri Vadiraja Guruvaryaru. This is the greatest real witness.

IDAKINTHA NIKHARAVAADA PRATYAKSHA SAAKSHI INNENU BEKU?

Sodeya Sri Vishwavallabha Shreepaadangavaru has prepared 105 Shilaaphalakas in all the 105 Kshetras and install in all the 105 Punyateerthha Kshetras. We appreciate and wholeheartedly praise our SODE  Sri Vishwavallabhateertharu  Bhaavee Sameera Sri Vaadirajateertharu  Mantralaya Prabhu Yatiraat Gururaat  Sri   Raghavendrateertha  Highly Maanyaru Sanmaanyaru!
   || BICHALI JAPADAKATTI SRI APPANACHARYA PRIYA MANTRALAYA
   SRI RAGHAVENDRATEERTHA GURUBHYO NAMAHA||

 

 

Poem


Mantralaya Sri Raghavendrateertha Guusarvabhoumara

Dwaita SiddhantaTatvagala Bhakti Abhimaana

Kevala Bodhane Pravachanavashte Alla!

Sri Acharya Granthhagala Tatvagalanu Satvika Sajjana Sadbhaktaru

Sogasaagi Arthhaisalu Anukoolavaagalendu Teeke Tippani

Vyakhyaana Vrutti Vivrutti Saralekarana Kaarya Adbhuta Adamya

SAMAAPTAYE SANKHYAAVAT SUKHADAAM DASHOPANISHADAAM

VYKHYAAM  SAMAAKHYAAN MUDA

Yemba Sri Appanacharyara Vaakyave Pratyaksha Saakshi!

Atyanta Shrama Vahisi Hagalirulennade  Aaraama

Aayaasa Yenade Samachittara Satya Sadaachaara

Praamaanika Pratibhaa Paanditya Padiyachchali

Moodi Aralida Rayara Saaraswata Seve Nijakoo

Stotraarha! Stutyaarha! Avarivara Neravu Sahaaya

Padeyade  Sri Vidyalaxmi  Saraswatideviya Purnaanugraha

Baladi Rachisida Vivara Vyaakhye Vrutti Vivrutti Tippanigalella

Bhaktaanujanakaagi Sri Anandateertha Bhagavatpadacharyara

37 Granthhagala Saara Sarvswavanella Rayaru 47 Granthhagalali

Sthhaayigolisiharu Bhakti Gnyana Vairaagya Sadaachaarada

Motta Aralide Rayara Pratibheyali!

Kevala Baayiyinda Ghoshane Dambhaachaara Prachaaravesagade

Akhandakoti Brahmaanda Nayaka Sri MannNarayanswami

Supreetagolisidaru Rayaru Tamma Saahitya Seveyinda

Manasaare Hogaliharu SriVayudevaravataari Sri Hanuma

Sri Bheemasena Sri MannMadhwacharyarara Paadakamalagalige

Samarpisidaru! Sri MannMoolaRamadevara Sri Vidyalaxmi Ashtalaxmiyara

Sampurnaanugraha Padedavaru Namma

SATYA DHARMA RATA SRI RAGHAVENDRATEERTHARU Mantralaya Prabhugalu

Sri Vayu devara Purnaanugraha Padedavaru

Sashareera Brindavana Praveshagaida Paramahamsa

Poojyaru Kevala Ibbaru Bhaavee Sameera Sri Vadirajateertharu

Sodeyali Modaligaraadae Yeradaneyavaru Sri Vayu Aavesharu

Sri RaghavendrateertharuMantralayadali!

Ibbaroo Sri Hari Sri Vayu Sri GuruMadhwaryara Valumege Paatraru

IVARIBBARA MAHIME PAANDITYA PRATIBHE APAARA AGAADHA

 Bhaavee Sameera Sri Vadirajateertharu 105

Punya Teerthha Kshetra Yaatrekaigondu Pratyaksha

Darshanadi Ananda Tundilaraagi Aa Swaanubavava

TEERTHHA PRABANDHA Granthhadali Sthhaayigolisida

Mahamahimaru Punyachetanaru Ee Bhaarat Yaatreyanu

Maalaakaaradali Pradakshinegaidavaru Sri BhaaveeSameera

SRI Vdirajateertha Swamigalavaru Udupiyinda Teerthhayaatre Shuruvayaagi

Badareekshetradali Samaaropa Sampannavayetu!

TEERTHHA PRABANDHADALI Vattu Shlokagalu 234

UttaraPrabandhadali 46 Shlokagalu Dakshina Prabandhadali 47 Shlokagalu

Purvaprabandhadali 43 shlokagalu  Paschima Prabandhadali 99 Shlokagalu

Samasta Bhaarata Yaatre Pnyateerthha Kshetragala Darshana

Padeda Dhanyatmaru Punyatmaru Sri BhaaveeSameera Sri Vadirajaswamigalu

Sri Vyasarajateertha Gurugala Anugraha VISHESHA

Sri Haribala Sri Hanumabala  Yeradoo Joteyalire Sulabhavayet

EE BHAVYA DIVYA ADBHUTA YAATRE EE YAATRE SANCHAARA!

Purvaprabandhadale GAJAGAWHARADALI ANEGUNDIYALI  6 NEYA YATIVARYA

SRI JAITEERTHARA MOOLA VRUNDAVANA Darshana Padedaru

Parama Viraagi Sri Jaiteerthara Manakoppuva Nirmala Prashanta

Parisara Santasadi Munnadedu  Meghanathapurada( Malakheda)

Koteyaliruva Sri Jaiteerthara Gurugalaada Sri Akshobhyateertha

Moolavrundavana Darshana Padedaru!

 Sri Vadirajateerthara TEERTHHA PRANBANDHA GRANTHHAVANU 

 Sakala Maadhwaru Sudha Panditaru Atyavashya Abhyasisalebeku

TEERTHHA PRABANDHA GRANTHHA ILLADIDDARE

PUNYAKSHETRAGALA NAIJA THIHAASA Tiliyuttiralilla

Naavella Chiraruni Sodeya Maadhwa Mahamuni Bhaavee Sameera

Sri Vadirajateertharige Chiraruni!

IDAKINTHA NIKHARAVAADA PRATYAKSHA SAAKSHI INNENU BEKU?

Sodeya Sri Vishwavallabha Shreepaadangavaru 105 Shilaaphalaka Nirmisiharu

Aa 105 Kshetragali Sthhaayigoilisuva Mahayojane yochane

Atyanta Stutyaarha!  Sri Vishwavallabhateertharu  Bhaavee Sameera

Sri Vaadirajateertharu Maanyaru Sanmaanyaru!

|| Bichali Japadakatti Sri Appanacharya Priya Mantralaya
Sri Raghavendrateertha Gurubhyo Namaha ||