Mantralaya-811

(Mantralaya Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru’s unique style)

Date : Jan 17, 2019

Background

Dear Devotees: Namaskara.

The divine saint of this universe Sri Raghavendrateertharu is showering the incessant Blessings on this auspicious day of UTTARAYANA PUNYAKAALA from Rangottunga Taranga Mangalakara Sri Tungabhadra Tata  Prayasthha Dwijapungavaalaya SanMantralayaakhyaapure Navyendropala Neela Bhavyakara Sadbrindavanaantaragata Sri Vayu Aavesha Rayaru is engaged in the Deergha Akhanda Japa of Sri Hari Vayu GuruMadhwaru for Lokoddhaara even today.

ASAMT GURUNAAM AADHIKYAM KAVIHI KAHA VAA ANUVARNYET
TATHHAAPI   TAT PRASAADENA BHAKTYAA KINCHIT VADAAMI AHAM

Our Mantralaya Prabhu Sri Raghavendrateertharu is like the gold mine of all the finest and the noblest qualities which are of  Himalayan height of knowledge. No poet, nor scholar can completely describe the greatest qualities of our Rayaru’s in this universe. Even then an honest effort, humbly put forth by me to describe a few qualities, Mahimas of our Rayaru with his Paramaanugraha.

Mantralaya Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru’s unique style of describing the noble qualities of Sri Goutamarya Rushivarenyaru and the kind hospitality are described in Mantralaya(811).


Meaning

The extraordinary great qualities of knowledge, imagination(Pratibhaa), Aparokshagnyana and also the knowledge of present, past and future of Sri Raghavendrateertha Gurusarvabhoumaru is really a great awesome. For the convenience and the kind ready reference for the future coming Paramahamsa Peethhadhipati Sri Sumateendrateertharu meticulously completed the noble cause of Granthha Rachana of Tippanees. It was absolutely essential to understand the Brahmasutras of Sri Vedavyasadevaru and the Teekas of Sri Jaiteertharu. We can say Mantralaya Rayaru is TAVANIDHI ENDLESS TREASURE OF KNOWLEDGE of   Pratibha – Paanditya – Aparokshagnyana. A MAHAAN TRIKAALAGNYANI. Rayaru’s Tippanees are the BOON and the most valuable gift to us.

SRI RAGHAVENDRA VIJAYA Mahakavya, the greatest masterpiece of Pandit Sri Narayanacharyaru described the divine great divine personality of Sri Raghavendrateertharu, nothing is left out in depicting the manifold caricature of our universal saint including even the future chintana of our Vidyamatha. The efforts of Sri Raghavendravijayakaararu are really praiseworthy. All the 48 writings of our Rayaru have spread and spreading the endless parimala pleasant flavor everywhere.

BHAAVYA ASAMSHAYAM AHO GURUVAMSHE DARSHANA SHRUTIPARAHA SUMATEENDRAHA
TASYA SAARTHHAKAM IDAM SAKALAM SYAAT ITI AVYET KRUTAVAAN KRUTISAARTHHAM

For the convenience of Madhwashastra Granthha Avalokana Shravana to our future coming Swamijees of our Vidyamatha Vedanta Vidya Saamraajya Rayaru wrote BHAAVADEEPA Tippani, as  the twentieth pontiff Sri Sumateendrateertharu is greatly interested in Madhwashastra and this will highly useful. Here we are happy to know that our Rayaru knew not only the past and the  present but also the future. Very much interested in the welfare of our Vidyamatha Mantralaya Rayaramatha in manyways.

BHOOTA VARTAMAANA BHAVISHYAVANU TILIDU
VISHWADA BHAKTARANU UDDHAARISIDA PUNYATMARU !

We are proud to say that Mantralaya Rayaru is Sarvagnyaru. To understand the Brahmasutra of  Saakshaat Sri Hari Sri Vedavyasaru, Rayaru wrote Tantradeepika – Nyayamuktavali – Bhaavadeepa these Tippani are of great importance to us. We are bent with gratitude to our Mantralaya Prabhuvarenyaru ! We are amazed to the rich vocabulary and Rayaru’s kind concern to convey the real meaning of Brahmasutras to our devotees.To understand the Teeka of Sri Jaiteertharu’s  Tatvaprakaashika Rayaru’s Bhaavadeepa is most essential. The detail style of description of Tippani is so nice that even the ordinary sajjanas also can understand easily. Let us go into the details of Bhaavadeepa. Sri Goutma Rushi is none but the Moolapurusha of our Sri Raghavendrateertharu. Offering the regards to Sri Goutama gotraja Gururayaru described in detail the pure, affection and magnanimous heart of Sri Goutamarushi. A great Sadaachaari full of Tapobala and Siddhibala, the entire environment of Ashrama was glowing with sumptuousness – Samruddhi – Santushti. The surrounding of Ashrama was full of greenery with rich paddy. Water was abundant in well as well as in the Pushkarinee(lake).

DURBHIKSHAYPOAPLUTAA RUSHAYO GOUTAM TAPAHA PRABHAAVA SAMRUDDHAM  TADAASHRAMAM
AAPYA CHIRAKAALAM TENE SAMMANITAAHA TATRA SUKHAM USHITWA KAALENA SUBHIKSHAM
SWADESHAM YIYAASAVAHA | TADANUGNYAAM YAA CHA MANAAAPI GOUTAMENA ALABDHAA
ANUGNYAAHAA SHIVA SHIRASTHHAAM SURASARITAM SAPATNEEM NISHKAASAYANTYA BHAVAANYAA
CHODITENA VIGHNESHWARENA UPADISHTOPAAYAAHAA GNYAADITAPOBALENA KAANCHANA GAAM
TADAASHRAMASTHHA SASYAGRAASINEEM VIDADHUHU

Sri Raghavendrateertharu’s detail description of Tippani is so meticulous that we simply see the Ashrama of Sri Goutamaru through our inward eyes and fill in our heart permanently. At end of Dwaaparayuga there was a great famine, no rains, no crops. Everywhere bright sunshine and wind. Water dried everywhere. At that time the satvika brahmins and rushimunees  suffered a lot owing to the grave famine. Food and water scarcity forced the quit their respective places. They all  came to know about the pleasant sumptuous condition of Sri Goutamarushyashrama. So they all gathered and decided to go and reside in the ashrama of Sri Goutamaru.

Dwaaparayugaaantyadali Bheekara Baragaala Sarvatra
Aadaroo Sri Goutamara Aashrama Subhikshe Sasya Samruddhi
Tengina Yelaneera Sihineeru Goutamara Baavi Hondagalali
Neeru Dama Dama Samruddha !

Kind Sri Gotamarushi warmly welcomed with affection. Requested them to reside in the Ashrama and live happily. Everyday special dishes for meals and Sugraasa Bhojana sumptuously. The affectionate hospitality of Sri Goutamaru is unforgettable and a great record in the history of culture. Spent the time in Adhyayana, Adhyaapana, Tapa and Japa not a day, or a week nor a year but continuously for twelve years. Learnt a lot, earned knowledge and Siddhi owing to the impact of Tapa. This is unforgettable.We can say NA BHOOTO NA BHAVISHYATI.

Afterwards rains showered timely. The grave shadow of famine slowly disappeared. Normalcy started to prevail everywhere. Satvika brahmins, rushimunees desired to go back to their respective places immediately without considering the kind care and the kind hospitality of Sri Goutamaru of a very long period. They decided to meet and seek the permission to leave the Ashrama

[ To be continued in the next Mantralaya(812). ]
   || BICHALI JAPADAKATTI SRI APPANACHARYA PRIYA MANTRALAYA
   SRI RAGHAVENDRATEERTHA GURUBHYO NAMAHA||

 

 

Poem

 
 

Sri Raghavendrateerthara Asaadhaarana Atyadbhuta

Gnyana Pratibhe Paanditya Aparokshagnyanada Tavanidhi

Ishtondu Kavya Rachane Yekenalu Mumbaruva Paramahasaru

Pasariparu Ee Tatva Siddhanta Sirinudiya Sri Sumateendrateertharigaagi

Yemba Rayara Abhimatada Ullekha Sri RAGHAVENDRAVIJAYA Mahakavya

Atyanta Stutyaarha ! Sri Rayaru Aparokshagnyaniyashte Alla !

TRIKAALAGNYANIGALU !  Saagarada Ananta Aala Shreegandhada

Akshaya  Parimala Rayaru Rachisida Granthhagalali Herala Tumbihudu

BHAAVYA ASAMSHAYAM AHO GURUVAMSHE DARSHANA SHRUTIPARAHA SUMATEENDRAHA

TASYA SAARTHHAKAM IDAM SAKALAM SYAAT ITI AVYET KRUTAVAAN KRUTISAARTHHAM

Vidyamatha Vedanta Vidya Saamraajyake Mumbaruva Paramahamsara

Anukoolaka Madhwashastra Granthhagala AvalokanaShravanaadigale

Asakti Iruvavarigoo Tamma Vamshada Sri Sumateendrateertharigaagi 

Ee Granthhagalu Vyakhye Tippanigalanavalokisi Dhanyaraaguvaru

Yemba Dooradrushti Sri Sumateendrateerthara Aagamana

Peethhake Yemba Bhavishyagnyana Rayara Trilokagnyana

BHOOTA VARTAMAANA BHAVISHYAVANU TILIDU

VISHWADA BHAKTARANU UDDHAARISIDA PUNYATMARU !

Mantralaya Rayaru Sarvagnyaru

Saakshaat Sri Hari Sri Vedavyasa Virachita Brhamasutra Arthhaisalu

TANTRA DEEPIKAA  - NYAAYAMUKTAAVALI  - BHAAVADEEPA

Tippani Rachisi Mahamahopakaara Smaraneeya !  Sajjana  Bhakta jana

Tiliyali yemba kalakali Rayara VipulA Shabda  Shreemant Anaayaasavaagadiralemba

Kalakali Apaara ! Sri Jaiteerthara  Tatvaprakaashike Teeke

Arthhaisaloo Bhaavadeepada Avashyakate Untu

Baalakarigoo Arthhavaaguva Shyali Rayaradu !

Sri Acharyara Bhaava Dedeepya Belaguva Deepa

MANTRALAYA RAYARA BHAAVA DEEPA Prastuta

Bhaavadeepa Vishayavanilli Hanchikoluvenu Illi Vishwada Bhaktara Jote

 

Sri Raghavendrateertharu Tamma Goutama Gotrada Moolapurushara

Samagra Vyakti Chitrana Manovaishaalya Karune Antahakaranada

Padaru Padarugalella Illi Parichayisalaagide !

DURBHIKSHAYPOAPLUTAA RUSHAYO GOUTAM TAPAHA PRABHAAVA SAMRUDDHAM  TADAASHRAMAM

AAPYA CHIRAKAALAM TENE SAMMANITAAHA TATRA SUKHAM USHITWA KAALENA SUBHIKSHAM

SWADESHAM YIYAASAVAHA | TADANUGNYAAM YAA CHA MANAAAPI GOUTAMENA ALABDHAA

 ANUGNYAAHAA SHIVA SHIRASTHHAAM SURASARITAM SAPATNEEM NISHKAASAYANTYA BHAVAANYAA

CHODITENA VIGHNESHWARENA UPADISHTOPAAYAAHAA GNYAADITAPOBALENA KAANCHANA GAAM

TADAASHRAMASTHHA SASYAGRAASINEEM VIDADHUHU

Sri Raghavendrateerthara Vivaranaatmaka Tippani Atyanta

Spashta !  Arthhake Tadavarisuvantilla

Dwaaparayugaaantyadali Bheekara Baragaala Sarvatra

Aadaroo Sri Goutamara Aashrama Subhikshe Sasya Samruddhi

Tengina Yelaneera Sihi Gotamara Baavi Hondagalali

Neeru Dama Dama Samruddha ! Idella Goutamara Tapsaina Phala

Prabhaava ! Sajjana Brahmanaru Rushimunigalella Baragaalake

Kandi Kundi Basavalidu Goutamara Ashramake Baralu Swagatisidaru

Karunaalu Goutamaru Gourava Valavinda !

Sukhavaagi Iri Neevella Illi Yendaadarisi Dinavoo Sugraasa

Samruddha  Mrushtaanna Santrupta Bhojanadi Satkarisidaru

Heege Satata Hanneradu Varsha Goutamara Ashrama Upachaara

Nijakoo Chirasmaraneeya ! Taruvaaya Malebandu  Belebeledu

Subhikshe Yellede Untaatage  Goutamara Ashramadaliddavarella

Tamma Tamma Uooru Manege Hogalu Bayasi

Sri Goutamara Balibandu Horadalu  Anumati Padeyalu Sankalpisidaru
|| Bichali Japadakatti Sri Appanacharya Priya Mantralaya
Sri Raghavendrateertha Gurubhyo Namaha ||